1.
Nguyễn MH, Nguyễn PBQ. GIÁ TRỊ KẾT HỢP CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI SÓNG BIẾN DẠNG VÀ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ . vjrnm. 2023;(51):26-32. doi:10.55046/vjrnm.51.919.2023