1.
Lâm TN, Dương TPT, Phạm TH. KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH . vjrnm. 2023;(51):54-61. doi:10.55046/vjrnm.51.923.2023