1.
Nguyễn VH, La VT. SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG . vjrnm. 2023;(51):70-77. doi:10.55046/vjrnm.51.926.2023