1.
Lê TB. CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI. vjrnm. 2023;(52):10-18. doi:10.55046/vjrnm.52.958.2023