1.
Trần VTG, Nguyễn CH, Trần TP, Trương HQ. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ . vjrnm. 2023;(52):76-85. doi:10.55046/vjrnm.52.967.2023