1.
Nguyễn TL, Nguyễn TB, Lê VD, Lê TL. Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. vjrnm. 2023;(54):84-89. doi:10.55046/vjrnm.54.995.2024