Trần, Q. L., Dương , Đức H., Nguyễn , . T. T. P., & Lê, . T. D. (2024). GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 52-59. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1020.2024