Võ, T. M. N., Phạm, N. H., Nguyễn, V. P., Đỗ, H. T. A., Phạm, V. M. P., Hồ, H. P., Vũ, K. K., & Huỳnh, Q. H. (2024). Bước đầu khảo sát vai trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tư thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 4-12. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1043.2024