Đỗ, T. N., Nguyễn , Đình K., Nguyễn , T. T. T., Phạm, . T. T., Trần, . N. H. Đức, Nguyễn , . T. H., Nguyễn , T. T. H., Bùi , P. Q., Lê , T. T., Trần , T. T., Nguyễn , T. N., Đỗ , T. K. H., & Trịnh , T. H. (2024). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 18-23. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1080.2024