Lê, N. M., Nguyễn, T. X., Nguyễn, X. H., Quản , T. B. T., Trần , H. B., & Vũ , H. K. (2024). Hiệu quả của sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một số u tuyến vú. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 24-31. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1084.2024