Phạm, . N. H., Đỗ , H. T. A., Huỳnh, . Q. H., Nguyễn , V. P., Phạm , V. M. P., Hồ, H. P., Vũ , K. K., & Võ , T. M. N. (2024). BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 4-12. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1129.2024