Võ , T. Đức, Nguyễn, . Q. T. D., Lê , D. M. H., Huỳnh , P. H., & Thiều, . L. D. (2024). GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 13-17. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1130.2024