Lê , N. M., Nguyễn , T. X., Quản , T. B. T., Nguyễn , X. H., Trần , H. B., & Vũ , H. K. (2024). HIỆU QUẢ CỦA SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U TUYẾN VÚ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 24-31. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1133.2024