Nguyễn , V. T., Chu , V. T., & Phạm , V. T. (2024). NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 40-45. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1135.2024