Đinh, G. K. (2022). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), 4-10. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.125.2022