Nguyễn , T. H., Nguyễn , T. H., & Phạm , M. T. (2022). ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 4-10. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.175.2020