Mai , T. T., Nguyễn , Đại H. L., Trần , T. M. T., & Phan , C. C. (2022). KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 11-22. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.177.2020