Trần T. Q., Trịnh , H. C., Lê , V. K., & Vũ , Đăng L. (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 61-67. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.207.2020