Dương , H. L., Nguyễn , T. H., Nguyễn , C. T., & Phạm , M. T. (2022). NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ LÀNH TÍNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 76-80. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.212.2020