Trần . Đức H., Phạm . M. T., Vũ . Đăng L., & Trịnh . H. C. (2022). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NÚT MẠCH NGOÀI GAN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 87-96. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.213.2020