Nguyễn , P. B. Q., Nguyễn , Q. T., & Nguyễn , Đắc H. Ân. (2022). CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), 71-82. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.543.2022