Nguyễn, T. P., Mai, . H. S., Nguyễn , T. N., Lê , D. H. ., Nguyễn , T. T. N., & Lê, . N. H. (2023). Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ thyroglobulin, thời gian nhân đôi thyroglobulin với tổn thương tái phát, di căn trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), 61-69. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.682.2023