Khiêm, . P. D. ., Minh, N. V. ., & Bình, . N. T. . (2022). ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH XƯƠNG BA PHA VỚI MÁY SPECT/CT TRONG THEO DÕI BỆNH NHÂN SAU THAY KHỚP NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (45), 38-46. https://doi.org/10.55046/vjrnm.45.70.2021