Hoàn, Đăng T., Phạm , . H. Đức, & Đinh, T. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), 23-28. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.718.2023