Nguyễn, V. N., Nguyễn, T. C. T., & Trần, V. S. (2023). TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), 52-60. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.739.2023