Thị Lan Phương, P., Gia Du, H., & Minh Thông, P. . (2023). Vai trò của X-quang thường quy trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), 29-36. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.740.2023