Duong, M. tuyên, Nguyễn, . H. H., & Bùi , T. L. (2023). Đánh giá đặc điểm hình ảnh siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), 37-45. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.746.2023