Duong, M. tuyên, Nguyễn, . H. H., & Hoàng, . Q. L. (2023). ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH DI CĂN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), 70-78. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.747.2023