Cường L. V. ., Hòa, L. Q. ., Hùng C. M. ., Dũng L. V. ., & Hiệp, . D. Q. . (2022). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU CHẢY MÁU CÁC TẠNG BẰNG KỸ THUẬT NÚT ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (45), 59-64. https://doi.org/10.55046/vjrnm.45.77.2021