Nguyễn , M. H., & Nguyễn , P. B. Q. (2023). GIÁ TRỊ KẾT HỢP CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI SÓNG BIẾN DẠNG VÀ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 26-32. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.919.2023