Lâm , T. N., Dương , T. P. T., & Phạm , T. H. (2023). KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 54-61. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.923.2023