Nguyễn, V. T., Chu, V. T., & Phạm, V. T. (2024). NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 40-45. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.939.2024