Lê, M. T., Lê , N. T., & Lê , X. N. (2024). ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 46-51. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.941.2024