Lê , T. B. (2023). CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 10-18. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.958.2023