Nguyễn , T. M. T., Nguyễn , T. T. L., & Phạm , V. M. P. (2023). TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 19-24. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.959.2023