Lê, Q. K., Đỗ, . H. T. A., & Lý , V. A. (2023). MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH DI CĂN GAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRÊN CLVTV . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 25-31. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.961.2023