Trần , T. Đông. (2023). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU ĐIỀU TRỊ 131I TẠI VIỆN Y HỌC PHÓNG XẠ VÀ U BƯỚU QUÂN ĐỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 32-38. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.962.2023