Trần, T. T. T., Trần, Đăng K., Nguyễn , N. T., & Vũ , . Đăng L. (2023). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TOÀN THÂN TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN IV . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 39-46. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.963.2023