Đinh , T. T., Đỗ , Đình T., Phạm, . H. Đức, & Lê , M. T. (2023). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM BẰNG TIÊM OZONE ĐĨA ĐỆM QUA DA VÀ PHONG BẾ RỄ BẰNG OZONE KẾT HỢP CORTICOID DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 56-66. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.965.2023