Trần , V. T. G., Nguyễn , C. H., Trần, T. P., & Trương , H. Q. (2023). KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 76-85. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.967.2023