Chu , V. T., & Phạm, . V. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM TẬP TRUNG 18FDG CỦA TỔN THƯƠNG U, HẠCH TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 86-91. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.970.2023