TRẦN, Q. L.; DƯƠNG , Đức H.; NGUYỄN , . T. T. P.; LÊ, . T. D. GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 52-59, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1020.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1020. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.