ĐỔ, N. C.; NGUYỄN, V. Đằng; NGUYỄN, T. X. M.; NGUYỄN, H. T.; ĐOÀN, D. T.; NGUYỄN, H. Ẩn; PHẠM, Q. T. T.; NGUYỄN, T. N. N. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 60-70, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1024.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1024. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.