VÕ, T. M. N.; PHẠM, N. H.; NGUYỄN, V. P.; ĐỖ, H. T. A.; PHẠM, V. M. P.; HỒ, H. P.; VŨ, K. K.; HUỲNH, Q. H. Bước đầu khảo sát vai trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tư thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 4-12, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1043.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1043. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.