NGUYEN , V. T. 99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 03, p. 46-52, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.03.1076.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1076. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.