ĐỖ, T. N.; NGUYỄN , Đình K.; NGUYỄN , T. T. T.; PHẠM, . T. T.; TRẦN, . N. H. Đức; NGUYỄN , . T. H.; NGUYỄN , T. T. H.; BÙI , P. Q.; LÊ , T. T.; TRẦN , T. T.; NGUYỄN , T. N.; ĐỖ , T. K. H.; TRỊNH , T. H. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 18-23, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1080.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1080. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.