LÊ, N. M.; NGUYỄN, T. X.; NGUYỄN, X. H.; QUẢN , T. B. T.; TRẦN , H. B.; VŨ , H. K. Hiệu quả của sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một số u tuyến vú. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 24-31, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1084.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1084. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.