THIỀU, L. D.; VÕ , T. Đức; NGUYỄN , Q. T. D.; LÊ , D. M. H.; HUỲNH , P. H. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 13-17, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1088.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1088. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.