NGUYỄN, Đoàn D. Q.; ĐỖ, T. T. T.; TRẦN , T. M. T.; LÊ , M. T.; LÊ , N. G. H. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 71-77, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1102.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1102. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.