PHẠM, . N. H.; ĐỖ , H. T. A.; HUỲNH, . Q. H.; NGUYỄN , V. P.; PHẠM , V. M. P.; HỒ, H. P.; VŨ , K. K.; VÕ , T. M. N. BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 4-12, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1129.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1129. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.